Tarragona supera les 1.500 activitats durant l’any de la seva Capital de la Cultura Catalana 2012


Rosa Comes, coordinadora tècnica de Tarragona 2012; Carme Crespo, tinent d’alcalde de Cultura de Tarragona, i Xavier Tudela, president de l’organització Capital de la Cultura Catalana.

L’Oficina de la Capitalitat de la Cultura Catalana de l'Ajuntament de Tarragona ha presentat aquest dilluns dia 17 de desembre la memòria del projecte Tarragona 2012 i ha conclòs que els objectius fixats a l’inici de la designació s’han assolit durant aquest any tal com estava previst. A causa del context econòmic i social, des de l’inici de la Capitalitat la Conselleria va plantejar el projecte sobretot com una oportunitat per intentar un canvi de dinàmiques des del punt de vista intern, local i com a una oportunitat per projectar tota la riquesa cultural habitual de portes enfora.

Després d’analitzar les xifres i els indicadors qualitatius, la Conselleria de Cultura, Patrimoni i Festes de Tarragona, Carme Crespo, ha afirmat que la designació ha servit per aconseguir el següent:

1) D’una banda, la Capitalitat ha definit la marca de ciutat en relació amb la seva projecció exterior. S’ha fet una clara aposta per quatre eixos en els quals la ciutat excel·leix: Tarraco Viva, Santa Tecla, Concurs de Castells i el Festival Internacional SCAN Tarragona. Aquests eixos han projectat la ciutat en l’àmbit dels territoris de llengua i cultura catalanes i han suposat l’assistència de 319.000 persones, un 40% del total de gairebé 900.000 assistents comptabilitzats en els 1.513 actes recollits al calendari de Tarragona 2012. Durant aquest any s’ha treballat per fer visible la gran quantitat d’activitat cultural que es fa cada dia a la ciutat i que moltes vegades passa desapercebuda.

2) D’altra banda, la Capitalitat ha posat en valor de manera continuada, a través del nou projecte comunicatiu engegat, la feina diària dels agents culturals i també ha reconegut la tasca dels creadors consolidats i la dels nous valors emergents. En aquest sentit, s’han visibilitzat 421 creadors i entitats i, d’aquests, un 36 %, 153, són persones, nom i cognoms i projectes que fins ara no havien establert un contacte estret amb l’Àrea de Cultura. Així, Tarragona 2012 ha suposat una ampliació del teixit cultural visible i ha donat cabuda a manifestacions i persones poc visibles en el moment actual.

En aquest sentit, la consellera de Cultura, Carme Crespo, fa un especial èmfasi en agrair a tothom, particulars i entitats, l’intens treball que han dut a terme gràcies al gran esforç realitzat i que segueixen treballant dia a dia per a la cultura de la ciutat.
 
3) Finalment, la Capitalitat ha suposat l’elaboració d’un pla estratègic innovador que planteja el full de ruta a seguir a partir de 2013: el Banc de la Cultura. Aquest model de gestió ha estat definit amb la complicitat de 44 professionals de diversos departaments de l’Ajuntament i compartit amb 190 agents externs. El Banc de la Cultura estableix una nova relació econòmica de l’Ajuntament amb els agents i ciutadans i ajudarà a fixar els criteris a l’hora de discernir on ha d’invertir els diners l’administració municipal en matèria de cultura en el futur.

Els tres objectius assolits —definició de la marca de ciutat, reconeixement de la tasca diària dels agents i creadors i elaboració d’un pla estratègic— comporten un canvi de dinàmiques en la relació de l’administració amb la cultura de la ciutat. És el llegat de 2012 que perviurà més enllà d’aquest any. Tarragona 2012 ha generat unes eines —un nou projecte comunicatiu en gran part 2.0 i un model de gestió— que, a partir d’ara, permetran continuar treballant per aconseguir cohesió a l’hora d’informar sobre l’activitat cultural de tota la ciutat i a l’hora de gestionar la cultura no només entre els agents que tradicionalment han format part del sector cultural, sinó també amb agents i empreses d’altres sectors i ciutadania en general.

D’altra banda, durant l’any de la Capitalitat s’han obert nous equipaments: en concret, el Teatre Tarragona, la Capsa de Música i L’Arxiu Històric i Centre de la Imatge. A més, la conjuntura econòmica ha comportat que s’hagin incorporat noves col·laboracions privades en les programacions de la ciutat. Tant patrocinadors puntuals com més implicació de grans empreses.

També aquest any s’ha creat el col·lectiu “Amics de la Cultura”, un grup de persones que de manera voluntària han donat suport, amb diverses fórmules, a l’activitat cultural de la ciutat.
  
Futur immediat
El projecte comunicatiu i de gestió engegat, que és en gran part 2.0, continuarà el 2013 potenciant els aspectes positius que ha generat aquest any: els 9 canals digitals continuaran donant, sobretot, una difusió de les activitats culturals de manera immediata, àgil i amena, el reconeixement de la feina de persones i agents culturals, la interacció creativa amb els ciutadans (amb la continuïtat de concursos com el Mirades de Tarragona o Treu l’Amparito que portes dins) i la concepció de la cultura com un fet quotidià, que supera el fet noticiable i que dóna compte de la continuïtat de la cultura a la nostra ciutat.

Aquest projecte comunicatiu anirà paral·lel a la primera fase de desenvolupament del Banc de la Cultura, que serà una plataforma en què es visualitzaran tots els intercanvis culturals possibles, de manera que fomentarà i farà possible l'intercanvi de coneixements, recursos, expressions i habilitats culturals entre les persones de l’entorn proper.

El Banc de la Cultura es visibilitzarà com una plataforma digital: web estructurat amb un gestor de continguts potent, xarxes socials, aplicacions per al mòbil, realitat augmentada i newsletters específics. Durant el 2013 està prevista la concreció de l’arquitectura del web, el disseny dels primers apartats, la implantació del banc d’espais, del banc d’activitats i del banc de recursos i primeres experiències pràctiques en el banc i empresa i en el banc de finançament. El desplegament complet del Banc finalitzarà el 2017, coincidint amb la gran fita dels Jocs del Mediterrani.

 
El 2012 en xifres:
Nombre d’activitats culturals: 1.513, superant el pronòstic contemplat a l’inicial pla director (1.000)
Nombre d’assistents: 870.684
Impactes comunicatius digitals: 435.195
Imatges al Mirades Tgn: 4.103
Nombre de creadors i agents visibilitzats: 421
Associats: 94
Amics de la Cultura: 256
Implicats en el projecte Banc de la Cultura: 234
Visites al web de T/2012: 38.169
Subscriptors del Públics 2012: 1.769
Visibilització exterior: 72 països i 1.200.000 persones
Mitjans de comunicació: uns 60 mitjans de comunicació han fet difusió en algun moment de les principals activitats de Tarragona 2012; sobretot mitjans locals i catalans, en el cas de Tàrraco Viva i SCAN i mitjans de l’estat espanyol i estrangers en el cas específic del Concurs de castells.

18-12-2012


© Organització Capital de la Cultura Catalana 2002-2023