Campanya d’elecció i promoció 10 pintures universals a Barcelona


La ciutat de Barcelona té una gran riquesa cultural patrimonial, en molts àmbits diferents.

Atenent al fet que Barcelona disposa d’una àmplia presència de pintures en museus, edificis oficials, esglésies, etc. l’organització Capital de la Cultura Catalana desenvolupa la campanya d’elecció i promoció “10 pintures universals a Barcelona”, una activitat de la Capital de la Cultura Catalana Barcelona 2014, amb la voluntat de promocionar el patrimoni pictòric de Barcelona entre els ciutadans i, posteriorment, projectar les 10 pintures elegides per votació ciutadana en l’àmbit nacional i internacional.

S’enten per “10 pintures universals a Barcelona” aquelles ubicades en el terme municipal de la ciutat de Barcelona. Tant les que han estat realizades a Barcelona com aquelles altres que, per circumstàncies de la història, tot i no haver estat pintades a Barcelona, estan de manera permanent a la ciutat de Barcelona.

A la campanya hi poden participar tots els ciutadans que ho desitgin i té tres fases diferents.

Fase I
Presentació de candidatures
Qualsevol ciutadà podrà presentar propostes de candidatura. Per a fer-ho haurà d’enviar un correu electrónic a info@ccc.cat detallant l’element candidat que es presenta. Fins el 28 de febrer de 2014 es podran presentar propostes de candidatura.

Fase II
Votació
Durant el mes de març de 2014 les pintures candidates es posaran a votació ciutadana. Les 10 pintures més votades es convertiran en “10 pintures universals a Barcelona”.

Fase III
Reconeixement i promoció de les pintures elegides
Es farà un acte de reconeixement als representants de les pintures elegides i s’iniciarà la promoció nacional i internacional d’aquestes pintures.

28-01-2014


© Organització Capital de la Cultura Catalana 2002-2024